top of page

Molekyyliallergologia

Allergeeni on antigeeni, yleensä proteiini, joka kykenee sitoutumaan spesifiseen IgE:hen ja aiheuttaa allergisen reaktion. Jokainen eloperäinen aine on mahdollinen allergeenilähde, ja se voi sisältää lukuisia ominaisuuksiltaan erilaisia proteiineja.

 

Esimerkiksi maapähkinä itsessään ei ole yksittäinen allergeeni, vaan herkistymistä voi tapahtua mille tahansa maapähkinässä olevalle proteiinille. Koska allergeeni-sanalla viitataan usein harhaanjohtavasti koko allergeenilähteeseen, sekaannuksen välttämiseksi yksittäisistä allergeenilähteen sisältämistä allergeeneista puhutaan allergeenikomponenttina.

Allergeenilähde sisältää allergisen herkistymisen ja oireiden kannalta tärkeitä ja vähemmän tärkeitä valkuaisaineita. Epävakaille ristireagoiville komponenteille herkistyneet kokevat useimmiten vain lieviä paikallisoireita. Stabiileille ja spesifeille komponenteille herkistyneet ovat puolestaan korkeassa riskissä saada vakavia ja yleistyviä allergisia reaktioita.

Tilanteet, joissa allergeenikomponenttitutkimukset tuovat lisähyötyä kliiniseen käytäntöön:

  • Arvioidessa vaikean ja yleistyvän allergisen reaktion riskiä (herkistyminen korkean riskin proteiineja kohtaan).

  • Ruokavalion tarkentamisessa: mitä ruokaa voi käyttää ja mitä ruokia on syytä välttää.

  • Ristireaktioiden selvittämisessä.

  • Todellisen ja primäärin herkistymisen tunnistamisessa (esim. siedätyshoidon harkinta).

  • Tutkittaessa epävakaita valkuaisaineita.

  • Tutkittaessa herkistymistä allergeenilähteelle, jossa yksittäisen allergeenin määrä esiintyy hyvin matalana pitoisuutena.

Alla oleva opas 
on vapaasti ladattavissa

bottom of page