top of page

Anafylaksia

Anafylaksia eli anafylaktinen reaktio on useamman kuin yhden elimen äkillinen ja nopeasti etenevä ja mahdollisesti henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio, joka vaatii välitöntä hoitoa. Lapsilla taustalla on lähes aina IgE-välitteinen allerginen reaktio. Lasten anafylaksiatapaukset ovat onneksi Suomessa harvinaisia. Esiintyvyys on suurinta alle kouluikäisillä. Teini-ikäisillä anafylaksiaa on harvoin, mutta vanhempien on hyvä tietää, että teinit ovat muutoin riskiryhmässä, sillä he eivät välttämättä osaa tunnistaa ja välttää anafylaksian aiheuttajaa. Murrosikäiset saattavat kieltää allergian tai eivät vain halua välttää aiheuttajaa esimerkiksi sosiaalisen paineen vuoksi. Liikkuvainen elämänvaihe voi vaikuttaa myös siihen, ettei ensiapulääkkeitä olekaan aina mukana.

 

Lapsilla anafylaksiatapahtumia on eniten kotona ja vapaa-ajalla, vähemmän päiväkodissa tai koulussa. Yli 70 % lasten anafylaksioista liittyy ruoka-aineisiin: maito, vehnä tai kananmuna aiheuttaa lähes kaksi kolmannesta tapauksista. Noin 20 % reaktioista liittyy lääkkeisiin tai siedätyshoitouutteisiin ja alle 10 % hyönteisten pistoksiin. Muut aiheuttajat ovat erittäin harvinaisia.

 

Lapsella, jolla on välitön ja voimakasoireinen ruoka-allergia ja myös astma, on muita korkeampi anafylaksiariski. 

Mitkä ovat yleisimmät ongelmat anafylaksian hoidossa?

  • Adrenaliiniruiske ei ole mukana. Pidä se AINA mukana!

  • Adrenaliiniruisketta ei osata käyttää. Harjoittele riittävästi!

  • Vaikka adrenaliini on mukana, sitä ei käytetä. Syitä on useita: oireita ei tunnisteta, pistosta pelätään, oireita vähätellään.

  • Adrenaliinin sijaan annetaan vain antihistamiinia tai suun kautta kortisonia.

  • Adrenaliinia ei anneta riittävän ajoissa.

  • Adrenaliiniannos on liian pieni. Kun lapsi kasvaa, ruiskeen lääkevahvuuden on kasvettava lapsen mukana.

  • Pistoskohta väärässä paikassa, jolloin lääke ei pääse vaikuttamaan tarpeeksi nopeasti. Oikea pistoskohta on reiden ulkosyrjän lihakseen, ei ihon sisälle tai rasvakudokseen.

  • Lääke on vanhentunut. Vanhentuneen lääkkeen teho heikkenee merkittävästi.

bottom of page